Close

Exhibition: Among molecules (Entre molècules)


Nov 09, 2011 - Nov 30, 2011
Vestíbul Ateneu Igualadí, Carrer Sant Pau, 9, 08700 Igualada

CSIC. Consell Superior d'Investigacions Científiques

It offers a first overview of chemistry and its role in science, followed by a brief review of major contributions throughout history. In a third section delves into the chemistry in relation to major fields such as environment, health, energy and food by relating it to research in Spain.

Ofereix una primera visió general de la química i el seu paper central en la ciència, seguida d'un repàs breu de les principals aportacions realitzades al llarg de la història. En un tercer bloc s'endinsa en la química en relació amb els grans camps com poden ser el medi ambient, la salut, l'energia i l'alimentació tot relacionant-ho amb la investigació a Espanya.


Get Directions