Close

Exhibition of Marie Sklodowska Curie (Exposició de Marie Sklodowska Curie)


Oct 01, 2011 - Nov 30, 2011
Vestíbul de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada Pça Rei, 15, 08700 Igualada

CRAI de la UB - Biblioteca de Física i Química

The exhibition aims to commemorate the International Year of Chemistry, coinciding with the centenary of the Nobel award to Marie Curie. In a total of six posters explains the different stages of the life of this scientific through photographs of the time. The collection aims to be a journey through the extraordinary career of a scientist, being the first person to win two Nobel Prizes in different categories, Physics and Chemistry. It was the first women Professor of the Faculty of the Sorbonne and the first woman Ph.D. in France.

L'exposició vol commemorar l'Any Internacional de la Química, coincidint amb el centenari de la concessió del Nobel de Química a Marie Curie. En un total de sis pósters s'expliquen les diferents etapes de la vida d'aquesta científica amb fotografies de l'època. El recull vol ser un recorregut per la trajectòria d'una científica excepcional, és la primera persona en guanyar dos Premis Nobel en categories diferents, Física i Química. És la primera catedràtica de la Facultat de Ciències de la Sorbona i la primera dona en doctorar-se a França.


Get Directions