Close

Performance of chemistry on the Street (Actuación de química al carrer)


Nov 12, 2011
Pça Pius XII 08700 - Igualada

- The magic of chemistry, the chemistry of magic

This workshop will show a series of experiments which are recreated in a spectacular alchemist environment. In turn, the periodic table of elements is the protagonist of a matemagic chemical games. In both cases it is science recreation where the public participates, learns it, and above passes it well.

 
- In the chemistry light

Tour on different reactions that produce light and its connections, scientific, technological and social, always making a start-value of its importance, with the understanding that chemistry is essential.

*************

- La màgia de la química, la química de la màgia

En aquest taller-espectacle es mostren una sèrie d'experiments espectaculars recreats en un ambient alquimista. A la vegada, la taula periòdica dels elements és protagonista d'uns jocs matemàgics químics. En tots dos casos es tracta de ciència recreativa on el públic hi participa, hi aprèn i, sobretot, s'ho passa molt bé.
     
- A la llum de la química

Recorregut per les diferents reaccions que produeixen llum i les seves connexions, científiques, tecnològiques i socials, tot fent sempre una posta en valor de la seva importància, fent entendre que la química és imprescindible.


Get Directions