Close

Is there chemistry beyond Earth? (Hi ha química fora de la Terra ?)


Nov 10, 2011
Sala d'actes de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada. Pça. Rei, 15, 08700 Igualada

The chemistry of stars, planets, comets, etc. is very different from the chemistry  seen from Earth, but, instead helps us a lot to understand what is happening around us. Meteorites, for example, are authentic fossils of the solar system that keep memory of important events that have taken place in the universe.


La química de les estrelles, els planetes, els cometes, etc. és molt diferent a la química que veiem a la Terra, però, en canvi, ens ajuda molt a entendre el que passa al nostre voltant. Els meteorits, per exemple, són autèntics fòssils del sistema solar que guarden memòria dels esdeveniments més importants que han tingut lloc a l'univers.


Get Directions